O projekcie

Projekt realizowany jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie usamodzielnienia i upodmiotowienia 50 osób przewlekle chorych psychicznie (OPPCH) z Bytomia poprzez rozwój ich umiejętności samoorganizacji i samoorzecznictwa do prowadzenia działalności społ. w roli „self-adwokatów” na rzecz większej integracji i partycypacji społecznej. UP zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności do działania, dostaną wsparcie podczas realizacji zadań. Utworzą 4 zespoły inicjatywne i zrealizują 4 inicjatywy włączające na rzecz społeczności lokalnej i Dzień Sąsiada – imprezę integracyjną. Podsumowaniem projektu będzie wydanie e-booka, który będzie dokumentował działania uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.02.2021r. – 30.11.2021r.

Od 01.05.2021 realizujemy Działanie 1 : Dodajemy skrzydeł.

W ramach działania szkolimy się i zdobywamy w wiedzę i umiejętności do realizacji inicjatyw włączających na rzecz społeczności lokalnej.

Bierzemy udział w:

  1. Treningu umiejętności społecznych
  2. Grupie psychoedukacyjnej.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Inkluzja.
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia.